- Hadde barnevernet vært en butikk, hadde den vært konkurs

Arbeidsforholdene i Østbyen har vært så krevende at det har gått utover barna. Nå kommer kontrollutvalget med skarp kritikk av barnevernstjenesten.

Kontrollutvalgets leder, Rolf Jarle Brøske (h) synes det er urovekkende at ansatte sier at det er en ledelse som skaper utrygghet og at de opplever manglende støtte i sitt arbeid. Oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid mener mye er forbedret i Østbyen, men at en må være tålmodig.  Foto: Rune Petter Ness

- Det mest graverende i denne rapporten er at barn og familier i en veldig sårbar situasjon ikke har fått den støtte og hjelp de skulle fått fra kommunen.