Storheia ferdig utbygd, men samene kjemper fortsatt

Nytt slag i rettssalen for Fosen-samene

Demonstranter har meldt sin tilstedeværelse når Fosen-samene nok en gang skal i retten for å kjempe mot vindkraftutbyggingen i reinbeiteområdene.

På Storheia er de 80 turbinene allerede på plass, men kampen mot dem fortsetter. Mandag starter Frostating lagmannsrett behandlingen av om vindkraftutbyggingen i reinbeiteområdene er lovlig. Utbygging av vindpark p Storheia i ≈fjord. Vindm¯ller.  Foto: Kim Nygård

En rekke organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet, har varslet tilslutning til en støttemarkering utenfor tinghuset i Trondheim kommende mandag.