Ny måling av smerte gjør pasienter raskere friske etter operasjon

Orkdal sykehus har testet ut et nytt verktøy for å måle smerte etter operasjon. Hensikten er å bedre oppfølgingen og sikkerheten til pasientene. Nå er resultatene klare.

Erlend Skraastad er godt fornøyd med resultatene av undersøkelsen. - Pasienter og helsepersonell har alle vært enormt positive i sin respons, sier han.  Foto: Christine Schefte

- Ofte blir en møtt med pasienter som er så glade for å ha blitt operert, at de ikke informerer om at de har smerter, forteller Erlend Skraastad, som er overlege på anestesiavdelingen ved St. Olavs hospital.