Politiet har registrert 84 forhold etter bilkjøring i dette området i Trondheim

Ungdommer holder nabolag på Tiller og Heimdal våkne med ulovlig kjøring og sladding.

Problemet er spesielt knyttet til parkeringsplassen ved sørenden av Tillertorget.