Trafikktelling: Nærmere 1000 biler kjørte ulovlig i Olav Tryggvasons gate på sju timer

Nye tall fra Miljøpakken viser at ulovlig gjennomkjøring i Olav Tryggvasons gate er meget omfattende.

Påbudsskilt. Bilistene er påbudt å svinge til høyre i krysset Olav Tryggvasons gate og Jomfrugata, men bare tre av ti følger skiltingen.   Foto: Espen Bakken

I et notat som byutviklingsdirektør Einar Aasved Hansen legger fram for politikerne i formannskapet tirsdag, går det fram at flere tusen bilister i døgnet bruker gata som gjennomfartsåre både vestover og østover.