- Bedrøvelig at skisamlingen er død og begravet

Kåre Tønseth (85) ber alle gode krefter bidra til at Trondheim igjen får et skimuseum før byen neste gang skal arrangere VM på ski.

Før nytt VM: Kåre Tønseth minner om at ski i gamle dager var et fremkomstmiddel, og ikke for idrett og rekreasjon som i dag.   Foto: Gunnar Okstad

- Trondheim har en unik skisamling, men den ligger nedpakket. Utstillingen må frem i dagen igjen, sier Kåre Tønseth.