Sjekket 14 sykehjem og fant flere brudd på loven

Fylkesmannen i Trøndelag fant flere lovbrudd, da det ble gjennomført tilsyn med 14 sykehjem i ti trønderske kommuner.

- Det er alvorlig at vi i fire av ti undersøkte kommuner finner brudd på kravet til forsvarlighet i tjenestene, sier fylkeslege Jan Vaage.   Foto: Espen Bakken

Tilsynet ble utført i perioden fra 2016 og frem til april i 2019.