Frykter for flypassasjerenes sikkerhet etter Avinor-kutt i nødberedskap

Avinor mener det ikke er nødvendig å fylle opp tomme vakter på flyplassene når brannfolk blir syke. Ved en eventuell ulykke får heller ikke brannfolk på flyplassene lov til å operere som røykdykkere.

Stian Holmlimo Kvam i Pilotforbundet er kritisk til Avinors kutt i beredskapen og redd for hva som kan skje dersom et fly sklir av rullebanen og havarerer.  Foto: Espen Bakken

Tenk deg følgende scenario: