Tirsdag skal politikerne bestemme om butikkene i Hangaren fortsatt kan holde åpent

Politikerne i bygningsrådet skal da ta stilling til om kjøpesenteret Hangaren på Lade får midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen og dermed fortsatt kan holde åpent.

Fylkesmannen i Trøndelag har opphevet den midlertidige brukstillatelsen til Hangaren i Haakon VIIs gate 27b på Lade. Tirsdag skal bygningsrådet behandle søknaden om en midlertidig dispensasjon fra reguleringsplanen for inntil tre år.  Foto: Michael Schult Ulriksen

I starten av november opphevet Fylkesmannen i Trøndelag den midlertidige brukstillatelsen til Hangaren, som må være på plass for at de fire butikkene i senteret kan holde åpent.