I årevis betalte Gerd (81) sykmeldingsforsikring

Barnebarn reagerer på at Trøndelagkraft selger forsikringer mot sykmelding og arbeidsledighet til pensjonister.

Gerd Stellander og Esten Grøtte reagerer på at Trøndelagskraft selger sykmeldingsforsikringer til pensjonister.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

- Det dreier seg ikke om mange kroner, men det kan være mange eldre som er blitt lurt til å betale forsikringer de ikke har bruk for. Det reagerer jeg på, sier Esten Grøtte.