- Målet må være å kunne fortsette med reindrift på Fosen

Elise (32) kjemper i rettssalen mot vindkraftutbyggingen: - Jeg har ikke veldig store forhåpninger om utfallet.

Elise Holtan Pavall Årbogen (32) tok over hovedansvaret for reindriften i familien i fjor. Vindkraftutbyggingen har ødelagt store deler av vinterbeitet for reinsdyrene og framtiden er usikker. Likevel gleder hun seg til at rettssaken er over, uavhengig av resultat. - For det er å drive videre med rein jeg vil, sier hun. 

Senest i fjor tok Elise Holtan Pavall Årbogen (32) over for sin far som reindriftseieren i familien. Holtan-familien er en av tre familier som driver i Nord-Fosen reinbeitedistrikt. Denne uka vitnet hun i rettssaken som pågår i Frostating lagmannsrett i tinghuset i Trondheim, der temaet er om vindkraftutbyggingen i reinbeiteområdene er lovlig og hva samene som rettighetshavere skal ytes i erstatning.