Rektor ved hærverk-utsatt skole skeptisk til kameraovervåkning på trønderske skoler

Torsdag kveld ble rådmannens forslag om å igangsette et pilotprosjekt med kameraovervåkning på trønderske grunnskoler nedstemt i bystyret i Trondheim. Rektor ved hærverk-utsatte Strindheim skole støtter bystyrets vedtak.

Rektor ved Strindheim skole, Lars Petter Eggesbø, støtter vedtaket til bystyret. - Jeg mener vi må fokusere på å skape en trygg og inkluderende hverdag for barna våre, fremfor å fokusere på straff og ytterligere marginalisering.  Foto: Edward Stenlund

I februar i år ble både Strindheim skole og Bispehaugen skole utsatt for grovt hærverk, som førte til at rundt 600 skoleelever midlertidig måtte flyttes til Brøset interimskole. Flere skoler i Trøndelag ble også utsatt for mindre innbrudd eller hærverk i samme periode.