Kontrollutvalget skal undersøke kommunens behandling av Hangaren

Bystyret i Trondheim har vedtatt å be Kontrollutvalget, tidligere Kontrollkomiteen, å undersøke hva som har skjedd i byggesakskontorets behandling av Hangaren-saken.

Kontrollutvalget, tidligere Kontrollkomiteen, om å undersøke hva som har skjedd i byggesakskontorets behandling av Hangaren-saken. 

Alle partiene i bystyret, bortsett fra Fremskrittspartiet, var forslagsstillere. De vedtok å oppfordre Kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kommunens saksbehandling i forkant av at Hangaren i Haakon VIIs gate 27 b fikk rammetillatelse, og hvordan saken er håndtert administrativt etter dette.