Krangel om skiltbruk stanser åpning av nybygd metrobussholdeplass til fem millioner kroner på Sluppen

Metrobussholdeplassen til fem millioner kroner ved Siemens, som sto ferdig i september, er fortsatt ikke tatt i bruk. Årsaken: Stor uenighet om skilting.

Holdeplass. Den nye metrobussholdeplassen i nordgående retning ved Siemens sto ferdig i september. Den er fortsatt ikke åpnet.   Foto: Morten Antonsen

Statens vegvesen, Trondheim kommune og politiet har helt siden i høst diskutert saken i flere møter uten å bli enige hvordan den aktuelle veistrekningen i Holtermannsveien på Sluppen skal skiltes og reguleres.