Vil stille alle pasienter tre nye spørsmål ved innleggelse på St. Olav:

- Mange opplever det som en litt følsom og vanskelig sak å spørre om

Hvor ofte drikker du alkohol? Hvor mange enheter drikker du på en typisk drikkedag? Hvor ofte drikker du seks enheter eller mer? Disse spørsmålene kan bli stilt til samtlige pasienter ved St. Olav fra 2020.

- Pasienters alkoholproblemer er ingen privatsak, og en helsearbeider kan ikke feie dette under teppet fordi hun eller han synes det er vanskelig, sier Tonje Isabell Sandø. 

- Alkoholvaner er ingen privatsak. Alkoholproblemer er helseproblemer og skal tas tak i av helsevesenet, sier Tonje Isabell Sandø , psykiatrisk sykepleier og koordinator ved Klinikk for rus og avhengighetsmedisin ved St. Olavs hospital. Hun har ledet en tverrfaglig arbeidsgruppe som har utarbeidet forslag til endrede rutiner ved sykehuset. Ledelsen tar stilling til forslaget i januar.