Aksjonerte mot politikerne før budsjettmøte:

Sjokkert over de rødgrønne

- Med åpent blikk vedtar politikerne et budsjett som fører til daglige lovbrudd. Det er hårreisende.

Aksjonen “Det gjelder livet” arrangerer markering på rådhustrappa i Trondheim mot at BOA-sektoren og tilbudet til utviklingshemmede er underfinansiert og underbemannet. Markeringen ble ledet av Nina Braadland fra NFU Trondheim.  Foto: Glen Musk

Det sier fylkesleder i Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) Trondheim, Nina Braadland.