- Det iranske folket må nå betale for dumhetene til regimet, mener fribyforfatter Asieh Amini

Når folket i Iran er triste for det som er skjedd, er det fordi det er de som nå må bære konsekvensene av en mulig krig.

Asieh Amini mener general Soleimani burde bitt stilt rettslig til ansvar for sine handlinger.  - Nå dør han som helt i en krig, sier hun.   Foto: Kim_Nygaard

Det sier den iranske journalisten og poeten Asieh Amini. Hun kom til Trondheim som fribyforfatter i 2009, og hun regnes som en tydelig opposisjonell til det iranske regimet.