Omfattende sabotasje mot vindkraftutbygging:

- Det er forkastelig at det blir gjort grovt skadeverk for å vise motstand

10 000 liter diesel og låsene på åtte anleggsmaskiner kan være ødelagt på Frøya.

Bildene viser avkappede ledninger på gravemaskiner etter hærverk  Foto: Søbstad entreprenør

Politiet mener den omfattende sabotasjen mot vindkraftutbyggingen umulig kan være gjort av én person.