- Det var umulig å gjøre en god jobb

Fastlege Johanna Westin opplevde det som en drømmejobb å være sykehjemslege i Røros. Etter ett år i samme jobb i Trondheim kommune, klarte hun ikke mer.

Flere fastleger vegrer seg for å jobbe som sykehjemslege i Trondheim. Johanna Westin ba om å få andre oppgaver etter å ha jobbet et drøyt år som tilsynslege ved et sykehjem ved siden av fastlegejobben.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

- Jeg holdt på å bli utbrent på grunn av en 20 prosent stilling. Jeg ba om å få en annen kommunal stilling, sier Westin.