Konflikten på Institutt for historiske studier:

«Dette er ikke en uskyldig handling, men utilbørlig opptreden egnet til å krenke flere kolleger»

To historieprofessorer har fått skriftlig advarsel etter konfliktene på Institutt for historiske studier. NTNU mener de har utvist dårlig dømmekraft og utsatt kolleger for psykisk belastning.

Advarsler mot ansatte: NTNU-instituttet for historiske studier ble sist høst delt i to på grunn av et arbeidsmiljø så dårlig at de ansatte ikke kunne snakke med hverandre. I tillegg fikk to ansatte skriftlig advarsel.   Foto: Håvard Jensen

Den ene delte en fortrolig e-post og krevde å få utlevert andre e-poster fra sjefen om samme tema.