- Veldig bra at det blir færre biler i gata slik at bussen slipper fortere fram

Endringene i prøveprosjektet i Olav Tryggvasons gate blir møtt med blandede reaksjoner. Mens busspassasjerene er fornøyd med flere restriksjoner på bilkjøring i gata, er næringsdrivende mer negative.

Passasjer. -Det er veldig bra at det blir færre biler i gata slik at bussen slipper fortere fram, sier Rolf Sundberg.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Formannskapet vedtok tirsdag at den vestlige delen av Olav Tryggvasons gate blir bussgate med tre kjørefelt og at sykkelfeltet og gatemøblene fjernes. Det blir to kjørefelt østover og ett vestover.