Rapport anbefaler kjørefeltkutt i Kongens gate

En reduksjon fra tre til to kjørefelt kan gi bredere fortau, mer plass til byutvikling og bedre ivaretakelse av historiske bygg, ifølge konsulent.

KONGENS GATE: Illustrasjon fra konsulentrapporten som viser «gatas potensiale».  Foto: Rambøll/Statens vegvesen/Miljøpakken

Kongens gate i Trondheim har i dag tre kjørefelt. Nå anbefales imidlertid en løsning med kun to kjørefelt i deler av gata når den i fremtiden skal pusses opp.