To ferjer ligger til kai i Trondheim. Selskapet er usikre på hvor de skal settes inn

Lørdag kom to ferjer inn Trondheimsfjorden og la til kai i Trondheim. Begge ferjene er for øyeblikket kontraktsløse.

MF Fosen (til venstre) og MF (Selbjørnsfjord (til høyre) har trafikkert ferjesamband i Hordaland de siste årene. Nå har kontraktene gått ut, og båtene står nå i opplag på Nyhavna i Trondheim.   Foto: Christine Schefte

De to ferjene fulgte hverandre inn mot Trondheim, og ligger nå til kai på Nyhavna.