Skred og flom skaper veitrøbbel

Veier ble stengt på grunn av skred og oversvømmelser mandag kveld.

Oversvømmelse i Rindal. Her er en gravemaskin i ferd med å grave unna snø for å få vannet unna veien.   Foto: John J. Storholt

Trafikkoperatør Erling Drangsholt oppsummerer natten slik: