E6 åpnet igjen etter kollisjon

Stavsjøfjelltunnelen ble stengt på grunn av en kollisjon på sørsiden av tunnelen torsdag morgen. Nå er tunnelen åpnet igjen.

Bilen som kom over i motgående felt har nå blitt flyttet ut av veibanen ved Stavsjøfjelltunnelen. Den andre bilen var i kjørbar tilstand, og den andre sjåføren kunne kjøre vekk fra ulykkesstedet.  Foto: MARTIN ANDERSEN

Omkjøring skiltet. Nødetater på vei, skrev Vegtrafikksentralen på Twitter klokken 6.39 torsdag morgen.