Forbrukertilsynet skal vurdere om klima-reklame er ulovlig

Hittil har Forbrukertilsynet fått 68 henvendelser om reklamekampanjen til Norsk Vind. Spesielt den tikkende klokken vekker bekymring.

Klimaklokken som brukes i reklamekampanjen til Norsk Vind, er satt opp i Høg-Jæren vindpark.  Foto: Jarle Aasland

Tirsdag ettermiddag hadde Forbrukertilsynet mottatt 68 henvendelser om reklamekampanjen, der de fordelte seg noenlunde likt mellom tips og formelle klager.