Folk skeptiske til å fjerne gateparkering i Trondheim sentrum

Slik svarer folk i Trondheimsområdet i NAFs trafikantbarometer for 2019.

FJORDGATA: I Fjordgata er det i flere sammenhenger diskutert kutt i antall parkeringsplasser.  Foto: Kim Nygaard

Nesten 60 prosent av de spurte mener Trondheim er en bra by å være trafikant i, det kommer frem i Norsk trafikantbarometer for 2019 som er laget av TNS Kantar for NAF. Denne andelen er høyere enn i de andre storbyene, tilsvarende tall for Oslo er 33 prosent, Bergen 40 prosent og Stavanger 54 prosent.