Omkamp om vindkraft på Remmafjellet i Orkland kommunestyre

Venstre ville si nei til vindkraft på Remmafjellet, selv om anlegget har fått konsesjon for lenge siden. Men partiet fikk flertallet i kommunestyret mot seg.

Venstre ville ha omkamp om vindkraftutbygging på Remmafjellet i Orkland, men fikk flertallet mot seg. Dette er arkivfoto fra Roan.   Foto: Morten Antonsen

Venstre ville ha omkamp om vindkraftutbygging, men flertallet i Orkland står på tidligere vedtak og godtar at Remmafjellet blir bygd ut.