- Kan bli enda dyrere for Trondheim dersom private barnehager går konkurs

- Dilemmaet kommunen setter barnehagene i er dundrende underskudd eller å la være å følge bemanningsnormen, sier Trygve Bragstad (H).

Erling Moe (V) og Trygve Bragstad (H) mener det er bakvendt at private barnehager, som har oppfylt normen om bemanning i barnehagen skal bli økonomisk presset til å måtte ta den ned ved å si opp folk.   Foto: Morten Antonsen

- Mange av de private barnehagene er bedrifter etablert og driftet av enkeltpersoner, uten stor egenkapital. Sultefores disse, er det fare for at de må drive med underskudd eller blir oppkjøpt av større konsern. Dersom disse forsvinner, er det kommunen som må inn og erstatte barnehageplassene, sier Erling Moe (V).