Veksten i busstrafikken halvert etter ruteomleggingen i august

Den største omleggingen av kollektivtrafikken i Trondheims historie fra 3. august i fjor, har bremset veksten i antall busspassasjerer betydelig.

Busspassasjerer. Reisestatistikken for 2019 viser at veksten i antall busspassasjerer sank kraftig etter at metrobussene begynte å kjøre 3. august.  Foto: Vegard Eggen

Det viser ferske passasjertall for 2019 fra AtB. Tallene er de første som er lagt fram etter ruteomleggingen.