Åpner for arrangement med alkoholservering samtidig som barn og unge trener i Trondheim Spektrum

Idrettsrådet i Trondheim støtter forslaget fra kommunen.

Blir forslaget av Trondheim kommune vedtatt kan både arrangement med idrett, og alkoholservering gjennomføres samtidig, i samme bygg.  Foto: Morten Antonsen

Bevillingsperioden i nye Trondheim kommune utløper 30. september og skal fornyes, dermed skal lokalt regelverk etter alkohol- og serveringsloven gjennomgås og vedtas.