- Sikkerhetstrussel mot politiske partier

PST mener norske politikere må være årvåkne mot sikkerhetstruslene fra fremmede makters bruk av datainnbrudd.

Hovedkvarteret til Politiets Sikkerhetstjeneste ligger i Nydalen i Oslo.   Foto: SCANPIX

-Skal du gjøre politiske arbeid og beslutninger må du ta høyde for at en annen stat vil være interessert i å vite om det eller kunne påvirke. Det er viktig at politikere har bevissthet rundt, sier seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets Sikkerhetstjeneste (PST).