- Det er trist at det ikke blir skikkelig tatt vare på

Arkitekt Trond Skjefstad reagerer på at kulturminner forfaller og forsøpler Nedre Elvehavn.

Trond Skjefstad mener at slippen må tas bedre vare på.   Foto: Frank Skaufel

På den gamle tomta til Ørens Mekaniske Værksted ligger slippen hvor båtene ble dratt opp fra vannet. I dag er deler av slippen fylt opp av grus fra en grensende parkeringsplass.