- Har jobbet i politiet i 32 år, men aldri opplevd et sånt oppdrag

Det er nok mulig at den snart to år gamle kattepusen har brukt opp ett av sine ni liv.

Politistudent Juliane Marie Løken med katta Gerd som ble spylt ut av et avløpsrør tirsdag.   Foto: politiet

Mari Rønning Malum og Stian Kilaas Gulbrandsen er vant til at katta Gerd kommer hjem rundt middagstider. Men tirsdag ettermiddag så de ikke snurten til den nesten to år gamle kattepusen.