- Dette er en frekk og usmakelig invitasjon

- Hvor ufølsom går det an å være? I 20 år har reindriftssamene på Fosen kjempet mot vindkraftutbyggingen, og så inviteres de til å være statister og serveringspersonell for en feiring som tramper på livsgrunnlaget deres, sier sametingspresident Aili Keskitalo.

Da rettssaken om vindkraftutbyggingen på Fosen startet i Frostating lagmannsrett før jul, møtte mange opp utenfor tinghuset i Trondheim for å vise støtte til samene. Ennå er det ikke falt avgjørelse i saken der det blant annet skal avgjøres om vindkraftutbyggingen i reinbeiteområdene er lovlig.   Foto: Kim Nygaard

Det største vindkraftverket på Fosen, Storheia med 80 turbiner, skal innvies med en «åpen dag» den 13. mai. Storheia har vært det viktigste vinterbeite for Fosen Reinbeitedistrikt gruppe sør, og nå har Fosen vind og Statkraft invitert dem til å «bistå med servering av samisk mat eller på annen måte profilerer samisk reindrift og kultur».