- Dette er vanvittig sløsing med fellesskapets midler. Nå må vi samle administrasjonen på ett sted

- Bygging av to nye fylkeshus i Trondheim og Steinkjer er en vanvittig sløsing med fylkeskommunale midler, mener Lill Harriet Sandaune (Frp).

Lill Harriet Sandaune (Frp) mener det er meningsløs sløsing dersom fylkeskommunen skal bygge to nye fylkeshus i Trondheim sentrum og på Nordsia i Steinkjer.  Foto: LEIF ARNE HOLME

Mye av forutsetningen for å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag var at administrasjonen ble delt mellom Steinkjer og Trondheim. Frp mener tiden inne for å starte debatten om å samle administrasjonen på ett sted.