Folk på Jøa aksjonerte og ble hørt: Fylkestinget går inn for å utrede bru

Folk på Jøa aksjonerte og krevde at en bru-løsning skulle vurderes på fylkestinget i Steinkjer.

Jøas befolkning aksjonerte for bru og fikk viljen sin. Nå skal også brualternativet utredes.   Foto: LEIF ARNE HOLME

De folkevalgte måtte gå mellom aksjonistene på vei inn til rådhussalen onsdag. Men innbyggerne på øya ble hørt, og et enstemmig fylkesting ble enige om å utrede en bruløsning samtidig med en ferjeløsning.