Fylket vil gjennomføre ungdomsundersøkelsen Trondheim sier nei til

- Ungdata-undersøkelsen gir oss viktig informasjon om den ungdomsgruppen vi har ansvaret for, sier fylkesdirektør for utdanning, Vegard Iversen.

Fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag fylkeskommune, Vegard Iversen, sier at de ønsker å gjennomføre ungdomsundersøkelsen for å få mer kunnskap om ungdommenes liv.  Foto: Morten Antonsen

I desember sa fylkespolitikerne ja til at elevene i de videregående skolene i fylket skal delta i Ungdata-undersøkelsen. I løpet av mars vil dermed 16 000 elever i alderen 16-19 år bli invitert til å svare på en rekke spørsmål om foreldre, venner, fritidsaktiviteter, rus, helse og vold.