Fylkesmannen med knusende dom etter tilsyn ved Nav Falkenborg og Nav Lerkendal:

Nav har begått alvorlige lovbrudd som rammer mange i Trondheim

En rekke Nav-brukere i Trondheim får ikke den hjelpen de skulle hatt. Fylkesmannen i Trøndelag har avdekket en rekke lovbrudd ved Nav-kontorene på Falkenborg og Lerkendal.

Grethe Lindseth hos Fylkesmannen i Trøndelag har skrevet den knusende rapporten.   Foto: Leif Arne Holme

Kvalifiseringsprogrammet (KVP) er et tiltak for å få mennesker med nedsatt arbeids- og inntektsevne ut i jobb. Dette skal skje gjennom tettere og mer forpliktende bistand og oppfølging fra Nav, men Fylkesmannen mener Nav-kontorene har feilet.