Trondheim rammet av 24 alvorlige dataangrep i fjor

Kommunen finner sjelden eller aldri ut hvem som står bak sabotasjen. Men sammen med Stjørdal og Ørland skal Trondheim nå bli bedre på å stoppe sabotasje og takle problemene som oppstår.

Fylkesmann Frank Jenssen (til v.) skryter av at de tre trønderske kommunene, Ørland, Stjørdal og Trondheim har laget landets første graderte ROS-analyse. Til h. kommunaldirektør Morten Wolden i Trondheim.  Foto: Morten Antonsen

Husker du datangrepet i fjor høst som førte til problemer for skoleelever under tentamen? Eller problemene som rammet legevaktens datasystemer 3. desember i fjor? Begge deler er konkrete eksempler på dataangrep.