Da Katrin var på Lesvos nylig fikk hun er helt vill idé

- Jeg tenkte at 7500 innsamlede barnesko kan synliggjøre hvor mange barn det er som lever under helt umenneskelige forhold i leiren Moria, sier Katrin Glatz Brubakk.

Katrin Glatz Brubakk (til høyre) fikk ideen til å samle inn 7500 skopar til barn i Moria. Siv Gøril Brandtzæg hjelper til med pakking. I dette rommet befinner det seg rundt 500 par sko.   Foto: Roar Blasmo-Falnes Roar Blåsmo-Falnes

Allerede fjorten dager etter at idéen oppsto er det nå 100 innsamlingspunkter for barnesko over hele landet, fra Mandal i sør til Kirkenes i nord. Av de 7500 barneskoene som er målet, har ildsjelene allerede klart å samle inn 3581 par sko.