Kan miste togtilbudet etter krangel om denne brua

Naboene protesterer kraftig mot byggingen av en 11 meter høy bru over jernbanesporene ved Vikhammer stasjon. Svaret fra Bane Nor kan bli å legge ned togtilbudet på Vikhammer. 

Monica Måsøval (t.v.), Wenche Eek og Torstein Olsen protesterer heftig på Bane Nors planer for Vikhammer stasjon.   Foto: Sindre Vartdal

- Hvis vi ikke blir enig politisk, kan Bane Nor i verste fall med tyngde gjennomføre en statlig regulering. Jeg mener lovverket gir dem anledning til det, og det har vi tidligere hatt erfaringer med, sier Bernt-Ole Ravlum, leder for Aresam, utvalget i Malvik kommune som behandler reguleringssaker.