15 ansatte i Trondheim kommune skal ut på Nordre og snakke med folk om psykisk helse

Gjennom «Ka mene DU?» kampanjen håper de å finne et folkepanel som kan komme med innspill til videreutvikling og forbedring av helsetjenestene.

Mange ansatte i kommunen ville være med ut å snakke med folk på gata. Wenche Landbakk, Viviann S. Larsen og Mette Müller var tre av dem.  Foto: ilnn

«Vi har noen spørsmål som vi gjerne vil stille deg hvis det er ok?» innleder ansatte fra Trondheim kommunes psykisk helse- og rustjeneste når de skal prate med folk i Nordre gate i Trondheim.