Barnehagelærerstudenter holdes hjemme

Rundt 35 barnehagelærerstudenter ved Dronning Mauds Minne holdes hjemme onsdag.

En klasse med barnehagelærerstudenter ved Dronning Mauds Minne holder seg hjemme onsdag på grunn av en uavklart koronasmitte-situasjon.