Kraftig nedgang i biltrafikken

Koronaen har ført til at det er blitt romslig på veiene i Trondheim.

Rolig i Prinsenkrysset fredag morgen.  Foto: Espen Bakken

Trondheim er blant de områdene i landet med størst nedgang i trafikken, viser ferske tall fra Statens vegvesen.