Camilla Trud Nereid:

- Ingenting tyder på at foreldre utnytter systemet

Det blir strengere regler for plass til barna i skole og barnehage fra tirsdag. Fortsatt er det rektorer og enhetsledere som bestemmer hvem av de ansatte som må møte på arbeidsstedet i skole og barnehage.

Alle må bruke skjønn i dagens unntaksituasjon for å hindre spredning av koronaviruset. Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid stoler på foreldrene.  Foto: Mariann Dybdahl

Kommunen har vedtatt endrede regler for rett til plass i barnehage og skole fra 17. mars. Barneskoleelever og barn i sfo og barnehage, hvor begge foreldrene utfører samfunnskritisk arbeid, skal ha et tilbud. Dette gjelder også for barn av enslige forsørgere i samfunnskritiske yrker.