Nereid og lærernes tillitsvalgte må inn på teppet etter ordkrig

Det er sterke reaksjoner blant lærerne og tillitsvalgte etter refs fra oppvekstdirektøren. Nå er begge parter innkalt av Morten Wolden til oppklaringsmøte. Nereid sier hun kunne valgt en annen tone i kritikken.

Oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid kritiserte tillitvalgte fra lærerorganisasjoner fra talerstolen i Rådhuset. I dag beklager hun tonen i kritikken.  Foto: Christine Schefte

Leder i Utdanningsforbundet i Trondheim, Gry Camilla Tingstad, synes situasjonen er krevende etter at oppvekstdirektør Camilla Trud Nereid gikk ut offentlig med kritikk av tillitsvalgte i lærerforbundene.