- Dette vil bli en veldig annerledes 17.mai-feiring

Det går trolig mot den mest spesielle markeringen av nasjonaldagen i Norge siden 2. verdenskrig.

Feiring. Programmet for 17.mai-feiringen kan stå i fare dersom koronaepidemien fortsetter de neste ukene.  Foto: Mariann Dybdahl

Hvis ikke koronaepidemien går kraftig tilbake de neste to månedene, vil det få direkte følger for feiringen av dagen.