Bønnedugnad i Nidarosdomen

En bønn i katedralen i koronaens tid

Epidemien har stengt kirken. De ansatte har fått en ny oppgave. Hver dag klokken 12 bes det bønner i Nidarosdomen for alle som er rammet av koronaviruset.

Koronabønn. Sogneprest Andreas Grandy-Teig kneler i bønn ved korsalteret i Nidarosdomen for alle som er berørt av koronaepidemien.  Foto: Håvard Jensen

- Vi har gjort dette i en uke, siden forrige fredag, og vi bytter på i staben i menigheten om å be, forteller sogneprest Andreas Grandy-Teig i Nidaros domkirke og Vår Frue menighet.