Disse trønderske forskerne skal finne svar på koronagåten

Trønderske forskere jobber nå dag og natt for å forstå koronaviruset. Målet er å finne medisinsk behandling som gjør folk friske av sykdommen.

Her er noen fra den store forskningsgruppen på nesten 20 personer som skal finne ut mest mulig om koronasykdommen gjennom å registrere data fra de midtnorske koronapasientene. Fra venstre: Nina Bäcklund, studiekoordinator klinisk forskningsenhet, Erik Solligård, NTNU-professor og overlege i intensivmedisin, Bjarte Aune Bergstrøm, forskningsrådgiver, St. Olav og Magnus Strømmen, leder forskningsposten ved St. Olavs hospital.   Foto: THERESE ALICE SANNE

Data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (Hunt) gjør at de trønderske forskerne tror de har bedre forutsetninger enn andre til å forstå sykdommen som herjer verden. Nå samarbeider NTNU og sykehusene i Midt-Norge for å komme først ut av startgropa. De vil forstå sykdommen og finne medisiner som virker. Det skal de gjøre ved å samle inn data fra koronapasienter på midtnorske sykehus.